Predaj ovocia a výroba kvasov

Ponuka ovocia na zimné uskladnenie, kvas a hotové kvasy

Ponúkame na predaj ovocie vhodné na kvas ako aj hotové kvasy:

 

Ponúkame na predaj ovocie vhodné aj na zimné uskladnenie:

 Bedničkový predaj podľa aktuálnej ponuky 

Ohľadom ovocia volajte na 0915470181