Predaj ovocia a výroba kvasov

Ponuka ovocia na zimné uskladnenie, kvas a hotové kvasy

Ponúkame na predaj ovocie vhodné na kvas ako aj hotové kvasy:

100kg -jablká 22,- EUR bez DPH (min. odber 100kg)
100kg- jablkový kvas – 27,- EUR bez DPH 
 (min. odber 100kg)

Ponúkame na predaj ovocie vhodné aj na zimné uskladnenie:

 Bedničkový predaj podľa aktuálnej ponuky 

Ohľadom ovocia volajte na 0915470181