Obchodné podmienky

Obecné ustanovenia

Prevádzkovateľ eshopu: Farmárik, s.r.o, Bolešov 448, 01853 IČO: 36745057 DIČ: 2022335249, IČ DPH:SK2022335249, info@odfarmarika.sk, 042/2021227

1.Právny vzťah založený uzavretím zmluvy o kúpe tovaru na serveri www.odfarmarika.sk sa riadi príslušnými ustanoveniami občianského zákonníku o uzatváraní zmlúv za využitia prostriedkov komunikácie na diaľku. Týmto prostriedkom v prípade nášho virtuálneho obchodu je predovšetkým elektronická pošta.

2.Zmluva o kúpe tovaru ponúkaného na serveri www.odfarmarika.sk je uzatvorená okamžikom obdržania Vámi riadne vyplnenej objednávky.

3.Po obdržaní riadne vyplnenej objednávky Vám do 48 hodín formou elektronickej pošty alebo telefonicky na Vami uvedený kontakt potvrdíme prijatie objednávky na spracovanie. Termín dodania je do 3 týždňov od objednania výrobku. Pri platbe bankovým prevodom sa termín dodania začína počítať odo dňa pripísania platby na náš účet. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať ani v termíne do 3 týždňov, budeme Vás informovať o novom možnom termíne dodania. Vtedy Vás požiadame o potvrdenie platnosti Vašej objednávky.

4.Tovar je dodávaný prostredníctvom držiteľa poštovej licencie, a to do miesta, ktoré kupujúci uvedie vo svojej objednávke (platí pre celú SR). Kupujúci je povinný tovar pri dodaní prevziať a riadne uhradiť.

5.Objednaný tovar je možné taktiež vyzdvihnúť v sídle spoločnosti, ktorý sa nachádza na adrese: Farmárik s.r.o., Bolešov 448, 018 53 Bolešov.

6.V prípade väčších strojov a zariadení funguje naša stránka iba na prezentáciu výrobkov a na jednotlivé zariadania pripravíme potvrdenie objednávky resp. kúpno predajnú zmluvu, v ktorej budu dohodnuté všetky detaily vrátane spôsobu dodania a ceny prepravy.

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz 

Platobné podmienky

V hotovosti- len osobne na predajni v Bolešove
Na dobierku- v hotovosti priamo kuriérovi pre prevzatí tovaru
Bankovým prevodom- na základe vystavenej zálohovej faktúry jednorazovým bankovým prevodom alebo vkladom hotovosti na náš bankový účet
Platobnou kartou- online

Dodacie podmienky

1.Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou alebo kuriérom). V prípade tovaru vyrábaného na zákazku a zložitejších zariadeniach požadujeme platbu predom – prevodom na náš účet. V uvedených prípadoch bude osobitne zjednaná cena a spôsob prepravy.

2.Za doručenie objednaného tovaru v rámci SR predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

Od 0,1kg do 40 kg 4 EUR s DPH

Poplatok za dobierku k cene poštovného 2 € s DPH.

3.Za doručenie objednaného tovaru mimo SR predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

Podla individuálnej dohody v závislosti na krajine, rozmeroch a hmotnosti zásielky.

Poplatok za dobierku k cene poštovného 2 € s DPH.

4.Pri osobnom odbere v sídle spoločnosti, akceptujeme platbu v hotovosti, alebo platobnou kartou.

5. Minimálna výška objednávky je 15 EUR s DPH

Odstúpenie od zmluvy

1.Kupujúcí má právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. To platí iba v prípade, že tovar nie je používaný. To neplatí, pokiaľ bol tovar upravený podľa prianí kupujúceho alebo bol vyrábaný na objednávku, ktorá bola dohodnutá na základe vzájomnej dohody. (Jedná sa predovšetkým o zložitejšie stroje a zariadenia)

2.Kupujúci má ďalej právo odstúpiť od zmluvy z titulu zodpovednosti predávajúceho za vady predanej veci podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníku.

3.Kupujúci je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nedodrží dodacie termíny spoločne dohodnuté.

4.Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, pokiaľ si kupujúci dodaný tovar neprevezme alebo ho odmietne prevziať. Odstúpiť od zmluvy je možné i po vzájomnej dohode.

5.Kupujúci musí pre platné odstúpenie od zmluvy učiniť jednostranný prejav vôle určený prevádzkovateľovi virtuálného obchodu. Tento prejav vôle musí mať písomnú listovú podobu.

6.Pokiaľ chce kupujúci odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorý už převzal a uhradil, je nutné po vzájomnej dohode tovar vrátiť predávajúcemu osobne v sídle spoločnosti alebo obyčajným balíkom, aby mal predávajúci možnosť prekontrolovať obsah a úplnosť balíku. Následne bude hotovosť vyplatená na mieste alebo zaslaná na účet kupujúceho. V prípade, že predávajúcí pri zasielaní tovaru kupujúcemu uhradil poštovné, táto čiastka pri vrátení peňazí zostáva predajcovi ako manipulačný poplatok.

Tu si môžete stiahnuť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zodpovednosť za vady

Záručná doba beží odo dňa odovzdania tovaru zákazníkovi. Predávajúci je povinný poskytnúť záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na tovar sa vzťahuje záruka 12 a 24 mesiacov, podľa druhu produktu. Pokiaľ zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, je povinný tieto skutočnosti oznámiť čo najskôr vždy písomne a doporučene, najneskor však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

Platforma riešenia sporov online

Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Tu si môžete stiahnuť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy